Ghế Inox Chân Cố Định Dành Cho Nhà Hàng – DN131

250.000