Giường y tế 9 tấc có cần quay có bánh xe DNG-003

Mã: DNG-003 Danh mục: