Ghế Gấp Liền Bàn Chân Sơn – DN80

355.000  340.000 

Bàn ghế cho học sinh, sinh viên