Ghế Inox Chân Cố Định Dành Cho Nhà Hàng – DN130

250.000